Hergebruik van organisch restmateriaal

Bokashi nader bekeken

Pieter R.A. Struyk, Maarten van Schijndel. 2019. Hergebruik van organisch restmateriaal: Bokashi nader bekeken. 2019-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 24
Type: Rapport
Download (pdf, 1.18 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Jaarlijks komen er grote hoeveelheden maaisel vrij bij Waterschappen. Diverse waterschappen zoeken naar nuttige toepassingen voor dit maaisel. Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Limburg zien kansen om maaisel te gebruiken als verbetering van de bodemkwaliteit, wat meehelpt aan een robuuster watersysteem. Het verwerken van dit maaisel tot bokashi is hierbij een serieuze mogelijkheid.

"

In dit rapport wordt gekeken wat de verschillen en mogelijke voordelen zijn van het bewerken van maaisel tot bokashi. Hierbij is onderzoek gedaan om te kijken wat het effect is van verschillende toevoegmiddelen op het fermentatieproces, waarbij er producten van twee leveranciers zijn getest. De toevoegmiddelen bepalen namelijk voor een groot deel de kosten. Daarnaast is er gekeken wat het effect van het fermenteren en de toevoegmiddelen is op de kiemkracht van onkruidzaden. Dit is een eerste verkenning naar de kwaliteit van de bokashi van verschillende leveranciers en een onderzoek naar het belang van specifieke toevoegmiddelen, met daarbij meenemend de kiemkracht van onkruidzaden.

"

Dit project is medegefinancierd vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). De vier waterschappen hebben samen met het Louis Bolk Instituut dit onderzoek opgezet. Het KTC Zegveld heeft de proef mede uitgevoerd.

Trefwoorden in Nederlands: Bokashi, maaisel, fermentatie, bodem, waterschappen, onkruidkieming, onderzoek