Hydrofobie op veengrond

oorzaken en maatregelen - Rapportage van lab-experimenten in Project Integrale Bodemverbetering Feangreide

Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond: oorzaken en maatregelen - Rapportage van lab-experimenten in Project Integrale Bodemverbetering Feangreide. 2020-047 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 1.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zes melkveehouders in het Friese veenweidegebied, boerend op schalterveen, verenigden zich ruim een anderhalf jaar geleden rondom hun ‘bodemproblemen’. Wat speelt er bij hen in de bodem? De veehouders signaleerden onder andere dat bij droogte (in combinatie met muizenschade) de bovenlaag van de bodem droog en stoffig werd en maar heel moeizaam weer op gang kwam na regenval. Het fenomeen bodemhydrofobie in het veenweidegebied wordt al in de oude literatuur beschreven, maar krijgt pas recentelijk meer aandacht, nu langere periodes van droogte in de zomer vaker voorkomen. In het project “Integrale bodemverbetering Feangreiden” in opdracht van Veenweide Fryslân en gefinancierd door de Provincie Fryslân, gaan we samen met de zes deelnemers aan de slag om oplossingen te vinden voor verschillende zaken in relatie tot bodem, waaronder bodem-hydrofobie. In dit rapport doen we verslag van een eerste labstudie waarin we de mate van hydrofobie op verschillende percelen van de deelnemers in kaart brengen en we een aantal maatregelen testen om de hydrofobie te verminderen.

Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebied, bodem-hydrofobie, bodem, Friesland, droogte