Incentives voor het voorkomen van bodemverdichting

Een verkenning naar mogelijke oplossingsrichtingen

Zwanet Herbert, Jan-Paul van der Kolk, Chris J. Koopmans. 2023. Incentives voor het voorkomen van bodemverdichting: Een verkenning naar mogelijke oplossingsrichtingen. 2023-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 46
Type: Rapport
Download (pdf, 1.17 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodemverdichting is in Nederland een probleem waardoor de kwaliteit van landbouwbodems onder druk staat. Binnen het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) wordt gestreefd naar een duurzaam beheer van alle Nederlandse landbouwbodems in 2030. Daarmee zal een oplossing gevonden moeten worden voor de problematiek en het risico op toenemende bodemverdichting bij ongewijzigd beleid.

In dit onderzoek wordt nagegaan welke maatregelen, ketenafspraken en aandachtspunten voor beleid de kans op bodemverdichting kunnen verminderen om zo de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren. Dit onderzoek dient daarbij als een verkenning naar factoren die in de markt rond bodemverdichting worden ervaren. In dit onderzoek zijn de achtergronden en oorzaken van bodemverdichting in Nederland gecombineerd met semigestructureerde interviews bij 16 deelnemers vanuit verschillende partijen waaronder akkerbouwer, loonwerker, adviseurs, ketenpartijen, beleidsondersteuning en onderzoek.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemverdichting, bodem, Nationaal Programma Landbouwbodems