'Kijk eens wat vaker onder de graszode'

J.H. Faber, M. van Dijk, I. Verbeek, Nick J.M. van Eekeren, Henk Wösten. 2013. 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'. Land+Water. Koninklijke BDUmedia BV, Barneveld. November 2013.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? Deze vragen van provincie Utrecht en Waterschap Vallei &Veluwe waren aanleiding voor het SKB-project ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’.

Trefwoorden in Nederlands: waterbeheer, duurzaam bodembeheer, beworteling, organische stof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Can soil cope with the negative impacts of climate change? What is the impact of sustainable soil management on the moisture in the soil? How can the performance of the soil be optimized to anticipate on dry or wet periods? These questions of Province Utrecht and Water Board Vallei & Veluwe prompted the SKB project 'Look more often under the sod'.

Keywords in English: Water management, sustainable soil, rooting, organic matter