Kringlopen sluiten met 100% biologische mest

G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest. Ekoland. van Westering, Baarn. 3-2009.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de aanwezige mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor de akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor grasklaverproductie en bodemkwaliteit, is door het Louis BolkInstituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).

Trefwoorden in Nederlands: