Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen

Groeiseizoen 2015

Bart G.H. Timmermans, Monique W.P. Bestman. 2016. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen: Groeiseizoen 2015. 2016-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 24
Type: Rapport
Download (pdf, 1.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De inrichting van kippenuitlopen krijgt steeds meer aandacht. In het project ‘Bomen voor Buitenkippen’ kwam fruitteelt naar voren als een geschikte beplanting voor in de kippenuitloop. Er zijn tot op heden slechts enkele kippenuitlopen waar een pluimveebezetting van 2500 kippen per hectare gecombineerd wordt met een professioneel opgezette fruitaanplant. In potentie lijkt dit een mooie combinatie, maar er is nauwelijks kennis hoe fruitbomen in kippenuitlopen het doen. Dit rapport heeft betrekking op metingen in professionele appelboomgaarden in de uitlopen van twee biologische leghennenbedrijven. In het groeiseizoen van 2015 zijn de boomgezondheid (groei, bladkwaliteit en dracht) en vruchtkwaliteit beoordeeld. Het onderzoek ‘Kwaliteit van appelbomen en appels’ is onderdeel van het Topsectorproject ‘Inrichting van (overdekte) kippenuitlopen’. Het wordt gefinancierd door de Topsector Agri & Food, het TKI-bureau (beide vallen onder het Ministerie van Economische Zaken), Bij12/Faunafonds en de deelnemende pluimveehouders.

Trefwoorden in Nederlands: biologisch pluimvee, kippenuitloop, vrije uitloop, dierenwelzijn, agroforestry, voedselbos
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

There is a growing interest for improving chicken welfare by planting trees in outdoor ranges. Results of the project Trees for outdoor chickens show that fruit trees are suitable vegetation for outdoor ranges. However, so far only few outdoor ranges in the Netherlands combine stocking densities of 2500 chickens per hectare with commercial fruit production. In theory it is a good combination, but knowledge is lacking on how fruit trees perform in outdoor ranges. This report presents the results of the project Quality of apple trees and apples, a study of professional apple orchards planted in the outdoor ranges of two organic laying hen farms. As part of this study, tree health (growth, leaf quality, apple production) and fruit quality on these farms were measured during the 2015 growing season. This project is part of the Dutch top sector project Design of outdoor ranges for chickens and is funded by the Ministry of Economic Affairs (Top sector Agri & Food, TKI-bureau), Bij12/Faunafonds and participating poultry farmers.

Keywords in English: organic poultry, outdoor range, outdoor range for chickens, animal welfare, agroforestry, food forest