Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Type: Overig
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Recentelijk wetenschappelijk gepubliceerd onderzoek van het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het Veenweiden Innovatie Centrum en Kennis Transfer Centrum Zegveld laat zien dat eiwitgehalten van Engels raaigras op veengrond kunnen worden verlaagd via veredeling. In het onderzoek werden diverse Engels raaigras populaties vergeleken bij verschillende bemestingsniveaus tussen 2015 en 2019. Een lager eiwitgehalte in gras biedt de mogelijkheid om de ammoniakemissie van de melkveehouderij verder terug te dringen. Dit is van belang omdat meer dan de helft van de ammoniakemissies door de Nederlandse landbouw afkomstig is uit de melkveehouderij. Om te voldoen aan stikstofdoelen moet die emissie omlaag. Lees verder

Trefwoorden in Nederlands: ruw eiwit, gras, melkvee, stikstof, ammoniak, veredeling