Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture

G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Johannes Scholberg, Chris J. Koopmans. 2013. Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture. EGF - The Role of Grasslands in a Green Future. , Akureyri, Iceland. 26 June 2013.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.28 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

On-farm nitrogen fixation is a driving force in organic agriculture. The efficiency with which this nitrogen is used can be increased by using lucerne (Medicago sativa) or grass-clover directly as sources of fertilizer on arable land: cut-and-carry fertilizers. In two arable crops, the use of lucerne and grass-clover as fertilizers was compared with the use of poultry manure and slurry. The nitrogen-use efficiency at crop level was comparable or better for the cut-andcarry fertilizers as compared to the animal manures. The relative P and K content of these fertilizers came closer to the crop demand than that of the poultry manure. Crop yields were comparable or better when using lucerne or grass-clover as fertilizer. It is concluded that cutand-carry fertilizers are a serious alternative for manure as part of an overall farm soil fertility strategy.

Keywords in English: organic farming, cut-and-carry fertilizers, lucerne, grass-clover
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Stikstofbinding op het bedrijf is een drijvende kracht in de biologische landbouw. De efficiëntie waarmee deze stikstof wordt gebruikt, kan worden verhoogd door luzerne (Medicago sativa) of gras-klaver direct als bemesting op bouwland te gebruiken: maaimeststoffen. In twee akkerbouwgewassen werd het gebruik van luzerne en gras-klaver als meststof vergeleken met het gebruik van pluimveemest en drijfmest. De stikstof-efficiëntie op gewas-niveau was vergelijkbaar of beter voor de maaimeststoffen in vergelijking met de dierlijke meststoffen. De relatieve P en K-gehalten van deze meststoffen kwam dichter bij de vraag van het gewas dan de pluimveemest. Gewasopbrengsten waren vergelijkbaar of beter bij het gebruik van luzerne of grasklaver als meststof. Geconcludeerd wordt dat maaimeststoffen een serieus alternatief zijn voor dierlijke als onderdeel van een algehele bedrijfsbodemvruchtbaarheid strategie.

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, maaimeststoffen, lucerne, gras-klaver