Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof

Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof. V-focus. AgriMedia B.V., Wageningen. December 2010.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.50 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een groep veehouders uit de Brabantse Kempen onderzoekt het gebruik van de dunne fractie en mineralen-concentraat in gras en maïs. Dit gebeurt in het project ‘Fosfaat: de bodem als bron’ onder leiding van CLM, DLV en Louis Bolk Instituut. Doel van de veehouders is om uiteindelijk in eigen beheer mest te gaan scheiden. Binnen het project is het effect van het gebruik van dunne fractie en mineralenconcentraat op de organische stof bij maïsteelt onderzocht met het model NDICEA.

Trefwoorden in Nederlands: mestscheiding, dunne fractie, mineralenconcentraat, organische stof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

A group of farmers in the Dutch province of Brabant examines the use of the liquid fraction and mineral concentrates in grass and maize. This is part of the project "Phosphate: soil as a source" led by CLM, DLV and Louis Bolk Institute. Purpose of the farmers is to separate their own manure. The impact of the use of liquid manure fraction and concentrate minerals on the soil organic matter in maize cultivation is investigated with the NDICEA model.

Keywords in English: manure separation, liquid manure fraction, concentrate minerals, soil organic matter