Methaanafbraak in bodems

Een literatuurstudie

Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek. 2023. Methaanafbraak in bodems: Een literatuurstudie. 2023-028 LbD . Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 20
Type: Rapport
Download (pdf, 3.21 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodems zijn wereldwijd de belangrijkste plaats waar het broeikasgas methaan wordt afgebroken, na de stratosfeer. Methaan blijft ca. 9 jaar in atmosfeer; het vergroten van de afbraak heeft daarom op kortere termijn effect op het klimaat ten opzichte van CO2. Belangrijke bronnen van methaan zijn landbouw (m.n. veeteelt en rijstvelden), afvalverwerking, oIie- en gasindustrie, bosbranden, gesmolten permafrost en moerassen.

Vanuit de gevonden informatie in deze literatuurstudie zijn de mogelijk interessante aspecten opgesomd om methaanafbraak in bodems te vergroten. Deze aspecten kunnen van belang zijn in de praktijk en bij mogelijk verder onderzoek. Ze zijn in het rapport verdeeld in landgebruik en mogelijke managementmaatregelen.

Trefwoorden in Nederlands: methaanoxidatie, methanotrofie, broeikasgassen, klimaat, koolstof, landgebruik