Microarthropoden als indicatoren van de kwaliteit van landbouwgronden: Invloed van mest en biologische bedrijfsvoering op de bodem

G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, Wim Dimmers, M. Maslak, Nick J.M. van Eekeren, A.J. Schouten. 2009. Microarthropoden als indicatoren van de kwaliteit van landbouwgronden: Invloed van mest en biologische bedrijfsvoering op de bodem. Alterra-rapport 1985. Wageningen UR, Alterra, Wageningen.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport
Download (pdf, 1.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De landbouw in Nederland streeft naar een hoge opbrengst, in combinatie met duurzaamheid, een beperkt effect op het milieu en een gezonde bodem. Eén van de langlopende onderzoeksprogramma’s waarin wordt gewerkt omdeze doelen naderbij te brengen is de BodemBiologische Indicator (BoBI). Binnen dit programma worden metingen gedaan aan belangrijke organismengroepen in de bodem, zoals nematoden, schimmels, bacteriën, wormen, springstaarten en mijten, etc. in combinatie met abiotische variabelen, zoals pH, organische stofgehalte, grondsoort, etc. De huidige rapportage doet verslag van onderzoek aan springstaarten en mijten (ook wel microarthropoden genoemd) in proeven met experimentele opzet. De resultaten laten zien dat deze diergroepen gevoelig reageren op het type mest, de hoeveelheid mest, de wijze van toediening en het verschil tussen biologische landbouw en gangbare landbouw. Bij vervolgonderzoek kan verder worden ingegaan op de functionele eigenschappen van de soorten waardoor meer inzicht kan worden verkregen in de processen die leiden tot duurzame productie en een gezonde bodem.

Trefwoorden in Nederlands: drijfmest, landbouw, mesttype, microarthropoden, mijten, springstaarten, stalmest