Mineralenvoorziening van geiten

G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Mineralenvoorziening van geiten. Biogeit. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 60
Type: Rapport
Download (pdf, 0.58 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De afgelopen jaren zijn van verschillende groepen geiten bloedmonsters genomen voor bepaling van mineralen, spoorelementen en vitaminen. Ze zijn, waar mogelijk, vergeleken met bestaande referentiewaarden in Nederland en buitenlandse literatuur. Voor bepalingen waarvoor referentiewaarden beschikbaar zijn, worden streefwaarden voorgesteld op basis van de bepalingen. Omdat voedingsgehalten soms afgeleid zijn van de behoefte van rundvee en/of schapen, is tevens een overzicht gegeven van mineralen-, spoorelementen- en vitaminengehalten in bloed en melk van runderen en schapen.
"

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Blood samples have been taken from several groups of goats for determination of minerals, trace elements and vitamins. They are, where possible, compared to existing benchmarks in Dutch and foreign literature. For provisions with available reference, targets are proposed. Because the nutritional values are sometimes derived from those used for cattle or sheep, also an overview of minerals, trace elements and vitamins in blood and milk from cattle and sheep are given.