Najaarsbeheer: weinig effect voor weidevogel

Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Najaarsbeheer: weinig effect voor weidevogel. Vfocus. november 2020. p. 32-34.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een uitgestelde maaidatum tot 1, 8 of 15 juni, zodat kuikens in alle rust kunnen opgroeien en vliegvlug worden. Een veelgehoord probleem van deze graslanden is dat het gewas in de periode van half mei tot in juni veel te zwaar wordt: dit is niet ideaal voor de kuikens en geeft ook een trage hergroei van het gras na maaien. In het kader van het Project Winst & Weidevogels, gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, is in een proef op KTC Zegveld gekeken in hoeverre najaarsbeheer kan worden ingezet om de groei van voorjaarsgras af te remmen om zo beter kuikenland te creëren.

Trefwoorden in Nederlands: weidevogels, maaien, najaarsbeheer