Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?

Veldexperimenten uitgelicht

T. Schouten, J. Bloem, R. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Marleen Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. 3. Juni.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.08 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

En de boer hij ploegde voort. Algemeen wordt aangenomen dat ploegen noodzakelijk is om de bodem geschikt te maken voor een optimale gewasproductie. Maar ploegen versnelt de afbraak van organische stof en verandert het bodemleven. In deze bijdrage worden ervaringen met acht veldexperimenten gebruikt om effecten op biodiversiteit en gerelateerde bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemleven, gewasproductie, ploegen, organische stof, biodiversiteit, bodemecosysteemdiensten, veldexperimenten