Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

4e rapport project Zorg voor Zand

H. C. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2007. Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest: 4e rapport project Zorg voor Zand. ASG rapport. 69. Aninal Science Group (wur), Wageningen. September 2007.
Pagina's / pages: 35
Type: Rapport
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemesten met vijf verschillende organische mestsoorten of kunstmest gedurende zes jaar had alleen bij bemesting met gewone drijfmest een stijgende trend in opbrengst tot gevolg. Tussen de behandelingen waren verschillen in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit.

Trefwoorden in Nederlands: stalmest, drijfmest, kunstmest, compost, bodemkwaliteit, opbrengst