Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Advies en essays

Pilot landschapsinclusieve landbouw De Marne, Krimpenerwaard en Salland

Berno Strootman, J. W. Erisman, Krijn Poppe, Merel A. Hondebrink, Jeroen Pijlman, Evert Prins, Pieter R.A. Struyk, Jan-Paul Wagenaar, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Advies en essays: Pilot landschapsinclusieve landbouw De Marne, Krimpenerwaard en Salland. College van Rijksadviseurs.
Pagina's / pages: 121
Type: Rapport
Download (pdf, 19.75 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit en heeft veel bijzondere kwaliteiten. Deze landschappen zijn in de afgelopen eeuwen vrijwel volledig gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de intensivering van de landbouw neemt de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit steeds verder af en zijn veel van de kenmerkende kwaliteiten van het landschap verdwenen. De boeren hebben het gevoel dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig maatschappelijke waardering krijgen voor wat ze doen. Het is daarom hoog tijd voor een koerswijziging. Is er een New Deal denkbaar tussen boer en maatschappij die zorgt voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap? Om dat te onderzoeken heeft het College van Rijksadviseurs drie pilots opgezet: in Salland (zand), de Krimpenerwaard (veen) en De Marne (klei).

Er is in de pilots samengewerkt met lokale en regionale overheden, boeren, agrarische collectieven en organisaties voor landschap en natuur. De pilots hebben elk een perspectief opgeleverd voor landschapsinclusieve landbouw in 2050. Van elke pilot is een publicatie beschikbaar. Op basis van die inzichten uit de pilots is een advies uitgebracht aan het Rijk. Met het advies beoogt het College van Rijksadviseurs bij te dragen aan beleidskeuzes op rijksniveau die transitie naar landschapsinclusieve landbouw versnellen. In deze publicatie vindt u het advies en een serie verdiepende essays die het advies van context voorzien.

Trefwoorden in Nederlands: landschapsinclusieve landbouw, bodem, biodiversiteit, voedselproductie, landschappelijke diversiteit