Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Krimpenerwaard

Pilot landschapsinclusieve landbouw

Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke, Rienke Groot, Karen de Groot, Ruut van Paridon, Jeroen Pijlman, J. W. Erisman, Lisa Timmerman, Theo Spek, Sieger Burger, Anouk Gevaert, Maarten J. Waterloo. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Krimpenerwaard: Pilot landschapsinclusieve landbouw. College van Rijksadviseurs.
Pagina's / pages: 112
Type: Rapport
Download (pdf, 10.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit en heeft veel bijzondere kwaliteiten. Deze landschappen zijn in de afgelopen eeuwen vrijwel volledig gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de intensivering van de landbouw neemt de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit steeds verder af en zijn veel van de kenmerkende kwaliteiten van het landschap verdwenen. De boeren hebben het gevoel dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig maatschappelijke waardering krijgen voor wat ze doen. Het is daarom hoog tijd voor een koerswijziging. Is er een New Deal denkbaar tussen boer en maatschappij die zorgt voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap? Om dat te onderzoeken heeft het College van Rijksadviseurs drie pilots opgezet: in Salland (zand), de Krimpenerwaard (veen) en De Marne (klei).

Deze publicatie bevat de resultaten van de pilot landschapsinclusieve landbouw Krimpenerwaard. Het laat zien voor welke opgaven het gebied staat en tot welke duivelse dilemma’s de zoektocht naar een perspectief voor landschapsinclusieve landbouw leidt. In het perspectief voor 2050 wordt agrarische productie gecombineerd met de productie van een gezonde bodem en een hoge mate van biodiversiteit. Een combinatie van intensief en extensiever en natter grondgebruik dringen de uitstoot terug en maken van de Krimpenerwaard een polder met een rijke biodiversiteit en een grote variatie in het landschap. Maar de transitie is niet alleen een opgave voor de boeren maar ook voor de maatschappij. Hoe beter de transitie van de maatschappij lukt, hoe steviger de basis onder de agrarische bedrijven kan worden en hoe beter de maatschappelijke opgaven voor ingevuld kunnen worden.

Trefwoorden in Nederlands: landschapsinclusieve landbouw, bodem, biodiversiteit, voedselproductie, landschappelijke diversiteit