Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Salland

Pilot landschapsinclusieve landbouw

Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke, Rienke Groot, Jorrit Noordhuizen, Wieteke Nijkrake, Thije Poels, Lotte Meijer, Corné Bloed, Jan-Paul Wagenaar, Evert Prins, Theo Spek, Lisa Timmerman. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Salland: Pilot landschapsinclusieve landbouw. College van Rijksadviseurs.
Pagina's / pages: 126
Type: Rapport
Download (pdf, 7.86 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit en heeft veel bijzondere kwaliteiten. Deze landschappen zijn in de afgelopen eeuwen vrijwel volledig gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de intensivering van de landbouw neemt de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit steeds verder af en zijn veel van de kenmerkende kwaliteiten van het landschap verdwenen. De boeren hebben het gevoel dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig maatschappelijke waardering krijgen voor wat ze doen. Het is daarom hoog tijd voor een koerswijziging. Is er een New Deal denkbaar tussen boer en maatschappij die zorgt voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap? Om dat te onderzoeken heeft het College van Rijksadviseurs drie pilots opgezet: in Salland (zand), de Krimpenerwaard (veen) en De Marne (klei).

Deze publicatie bevat de resultaten van de pilot landschapsinclusieve landbouw Salland. Het laat zien hoe er een nieuwe balans gerealiseerd kan worden tussen landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. Vernieuwende agrarische bedrijfsmodellen hebben de landschappelijke diversiteit en waarden van Salland verweven in hun bedrijfsvoering. De regio excelleert op het gebied van voedselproductie, landschap, biodiversiteit, kwaliteit van water en bodem en dierenwelzijn. Maar de transitie is niet alleen een opgave voor de boeren maar ook voor de maatschappij. Hoe beter de transitie van de maatschappij lukt, hoe steviger de basis onder de agrarische bedrijven kan worden en hoe beter de maatschappelijke opgaven voor ingevuld kunnen worden.

Trefwoorden in Nederlands: landschapsinclusieve landbouw, bodem, biodiversiteit, voedselproductie, landschappelijke diversiteit