Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof

Carin Rougoor, Hanneke Heesmans, Sjef Staps, Peter Kuikman, Merel A. Hondebrink, Gijs Kuneman, Dirk Keuper. 2019. Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof. publicatienummer 992. CLM.
Pagina's / pages: 62
Type: Rapport
Download (pdf, 2.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport beschrijft bouwstenen voor een methodiek voor verwaarding van bodemkoolstof, een overzicht van mogelijke incentives en vier scenario’s voor de praktische opzet van een verwaardingssysteem.

Dit onderzoek is er op gericht in opdracht van het ministerie van LNV een systeem te ontwerpen dat boeren aanzet tot beter bodemkoolstofbeheer in zand- en kleigrond. Als we bodemkoolstof goed kunnen meten, waarderen en borgen, en we vervolgens geldstromen aan organische stof in bodems weten te koppelen, krijgt koolstof een financiële waarde en levert krediet (waardering) op. De basis voor deze rapportage wordt gevormd door interviews en discussiebijeenkomsten met stakeholders, literatuuronderzoek, discussies binnen de projectgroep en door inventarisatie van ervaringen met dit type systemen in het buitenland.

Trefwoorden in Nederlands: Koolstof, bodem, verwaarden, organische stof