Pendelende regenwormen voor waterregulatie

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Pendelende regenwormen voor waterregulatie. Vfocus. januari. p. 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.35 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Louis Bolk Instituut maakte een inventarisatie van het aantal pendelende regenwormen in grasland op zandgrond met verschillende leemgehalten. Over het algemeen worden meer pendelaars gevonden naar mate het leemgehalte van de zandbodem hoger is. Soms echter leven ook in leemarme zandbodems veel regenwormen. Meer factoren hebben invloed, waaronder de grondwaterstand.

Trefwoorden in Nederlands: waterregulatie, pendelende regenwormen, zandgrond, grasland, leemgehalte, pendelaars, grondwaterstand