Perspectief voor winterteelt lupine

Eerste verkenning van kansen en obstakels winterharde rassen

Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Perspectief voor winterteelt lupine: Eerste verkenning van kansen en obstakels winterharde rassen. Ekoland. september. p. 10-11.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.36 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de teelt van breedbladige witte lupine is het opbrengstniveau wisselend. De teelt van winterlupine verlengt het groeiseizoen, met idealiter een hogere opbrengst. Zijn de teeltomstandigheden in Nederland hiervoor geschikt?

Trefwoorden in Nederlands: winterlupine, witte lupine, Lupinus albus, rassenonderzoek