Productief kruidenrijk grasland biedt kans

Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans. V-focus. mei.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege de belangstelling voor het introduceren van kruidenrijk grasland is de afgelopen jaren gekeken naar verschillende teeltaspecten ervan. De productie, samenstelling, bodemkwaliteit en onkruiddruk van een aantal mengsels is op verschillende locaties onder de loep genomen. Resultaten van proeven binnen de POP3-projecten ‘Krachtige Kruiden Overijssel’ en ‘Soortenrijk grasland Limburg’ laten de kansen zien van verschillende graskruidenmengsels.

Trefwoorden in Nederlands: graskruidenmengsels, kruidenrijk grasland, telen, bodem