Rapportage Onderzoek naar agroforestrysysteem van laanbomen in grasland van melkveehouder - 2018-2021

Evert Prins, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Rapportage Onderzoek naar agroforestrysysteem van laanbomen in grasland van melkveehouder - 2018-2021. 2022-003 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Type: Rapport
Download (pdf, 1.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Laanboomteelt hebben het Louis Bolk Instituut, Duinboeren, veehouders en boomkwekers van 2016 tot 2021 onderzocht wat de toepasbaarheid is van laanboomteelt
op grasland. Centraal in dit project stond een experiment welke in dit rapport wordt beschreven.

Trefwoorden in Nederlands: laanboomteelt, agroforestry, silvopasture