Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij

Investeren in veerkracht en reduceren van risico's

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. 2014‐041 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 7
Type: Overig

Meer publicaties over Conceptueel Kader Biodiversiteit

"
    "
  • Het volledige rapport: Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, download
  • "
  • Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. Erisman et al., 2016, download
  • "
  • Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Erisman et al., 2016, download
  • "
  • Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf. Janssen en Erisman, 2016, download
  • "
Download (pdf, 1.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport wordt een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Daarmee kunnen praktische vervolgstappen gezet worden in het project ‘Biodivers businessmodel melkveehouderij’, dat geïnitieerd is door het Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en de Rabobank.

Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteit, melkveehouderij, bedrijfsambities, opbrengst
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report presents a Conceptual Framework for the development of a business model for biodiversity in dairy farming. This framework will provide the basis for the further implementation of the project "A bio-diverse business model for dairy farming", which is an initiative of World Wildlife Fund, Friesland Campina and Rabobank.

Keywords in English: Biodiversity, dairy farming, farming ambitions, yield