Samenvatting: Ondersteuning Complementaire zorg bij Kinderen met Kanker (OCK project)

Een keuze-ondersteuningsprogramma voor complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker.

Miek C. Jong, E. van der Pol. 2017. Samenvatting: Ondersteuning Complementaire zorg bij Kinderen met Kanker (OCK project): Een keuze-ondersteuningsprogramma voor complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker.. 2017-034 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 3
Type: Overig
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit uitgebreid literatuuronderzoek en een behoeftenonderzoek onder ouders van kinderen met kanker en behandelaren bleek dat er een gebrek is aan toegankelijke en betrouwbare informatie over complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker. Het OCK-project had als doel om een keuzehulp betreffende complementaire zorg bij kinderen met kanker te ontwikkelen en te implementeren,
"Dit is een samenvatting van de eindrapportage voor Fonds NutsOhra over de gevolgde weg naar het ontwikkelen van een website over klachten van kinderen bij (de behandeling) van kanker.

Trefwoorden in Nederlands: Kinderkanker, complementaire zorg, website, keuzehulp, klachten, behandeling, pijn, hypnotherapie, massage, ademhalingstechnieken, energetische methoden, muziektherapie, aromatherapie, biofeedback, en antroposofische zorg