Stikstofbenutting van sorghum

Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven

Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum: Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven. 2020-014 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 23
Type: Rapport
Download (pdf, 1.30 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op maïs. Het heeft potentie als een aanvullend ruwvoergewas op melkveebedrijven naast gras en maïs. Het kan in rotatie met maïs geteeld worden en hiermee de nadelen van continuteelt maïs mogelijk voorkomen.Het gewas sorghum heeft twee typen, de zetmeeltypen (Sorghum bicolor) en de structuurtypen (Sorghum sudanese).

"

In dit onderzoek is de stikstofbenutting van sorghum onderzocht en is er ook gekeken naar de optimale bemesting van sorghum en het risico op nitraatuitspoeling. In zowel 2018 en 2019 is dit onderzocht in een bemestingsproef met twee typen sorghum en met maïs als referentiegewas.

"

De resultaten van de proeven in 2018 en 2019 laten een vergelijkbaar beeld zien. In beide jaren was de drogestof- en stikstofopbrengst in mais het hoogst. Beide sorghum typen geven een geheel andere stikstofrespons: het zetmeeltype geeft geen of nauwelijks meeropbrengst bij hogere bemesting, het structuurtype geeft wel een stikstofrespons. Het structuurtype sorghum heeft daarnaast de laagste waarden voor reststikstof, ondanks de lagere stikstofopbrengst.

"

De resultaten van twee jaar bemestingsonderzoek bij sorghumteelt geven een indicatie van welke bemestingsniveaus passend zijn bij de teelt van sorghum. Hierin zijn er echter wel verschillen in sorghumtypen. De geteste structuurtypen geven een duidelijke stikstofrespons al lijkt de optimale bemesting lager te liggen als bij mais. Het geteste zetmeeltype geeft weinig meeropbrengst bij een hogere bemesting, wel geeft deze onder stikstoflimitatie een goede opbrengst. Milieuaspecten zoals risico op nitraatuitspoeling na teelt van sorghum zijn ook type afhankelijk: de structuurtypen sorghum laten zeer weinig reststikstof in de bodem achter. Wat de effecten zijn van drijfmest op de stikstofbenutting van sorghum en op de reststikstof na de oogst blijft in dit onderzoek onderbelicht, vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of een meer geleidelijke beschikbaarheid van stikstof een effect heeft op de stikstofopbrengst.

Trefwoorden in Nederlands: Stikstof, sorghum, mais, zetmeel