Van moeilijk naar mogelijk: Doorzaaien productieve kruiden in grasland

Pedro W.L. Janssen, Teus Verhoeff. 2021. Van moeilijk naar mogelijk: Doorzaaien productieve kruiden in grasland. Vfocus. januari. p. 28-31.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.41 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Productief kruidenrijk grasland levert naast meer biodiversiteit ook meerwaarde op voor de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Herinzaai met kruidenrijk grasland is niet altijd mogelijk of gewenst, met name niet op veenbodems. Doorzaaien blijkt echter in de praktijk moeilijk. Vanuit de projecten ‘Winst en weidevogels’ en ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard: Weidebuffet met kruiden’ is er een proef aangelegd om de mogelijkheden van doorzaai te onderzoeken

Trefwoorden in Nederlands: Kruiden, biodiversiteit, grasland, doorzaaien