Van schraal naar rijk zand

Beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.H. Hanegraaf. 2008. Van schraal naar rijk zand: Beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven. LV69. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 21
Type: Brochure
Download (pdf, 2.53 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren.
"Deze brochure geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit en draagt maatregelen aan voor verbetering.

Trefwoorden in Nederlands: