Verhogen van groente- en fruitconsumptie - (Biologische) groente en fruit interventie bij kinderen in kinderdagverblijven

Lucy P.L. van de Vijver, Marieke C.E. Battjes-Fries, Marja van Vliet, Miek C. Jong. 2016. Verhogen van groente- en fruitconsumptie - (Biologische) groente en fruit interventie bij kinderen in kinderdagverblijven. 2016-025 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 37
Type: Rapport
Download (pdf, 1.08 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen voldoende groente en fruit eten, maar het merendeel van de kinderen blijkt onvoldoende groente en fruit te eten. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verhogen van de groente- en fruitconsumptie van kinderen binnen kinderdagverblijven. Het doel van dit project was daarom het ontwikkelen en implementeren van een voedingsaanpak om de consumptie van (biologisch) groente en fruit bij kinderen in kinderdagverblijven te verhogen. Het project is uitgevoerd bij zeven kinderdagverblijven van twee overkoepelende kinderopvangorganisaties in Rotterdam en Amsterdam. Uit de literatuur blijkt dat de groente- en fruitconsumptie van kinderen in kinderdagverblijven op verschillende manieren kan worden verhoogd. Bijvoorbeeld door het aanbod van groente en fruit te verhogen, kinderen op verschillende manieren te stimuleren om groente en fruit te proeven en de pedagogisch medewerkers te stimuleren het goede voorbeeld te geven en enthousiast te vertellen over groente en fruit. Op basis van dit literatuuronderzoek en in samenspraak met de kinderdagverblijven is per kinderdagverblijf een passende aanpak opgesteld. Vervolgens werden deze interventies in een periode van drie maanden ingezet. De interventies bleken over het algemeen goed uitvoerbaar en ook goed gewaardeerd te worden. Ook bleken ze tot een daadwerkelijke verhoging in de groente- en fruitconsumptie van de kinderen te hebben geleid, zowel in aantal porties als soorten gegeten groenten en fruit. Toch nam de verhoging na een aantal weken in min of meerdere mate wel weer af. Daarnaast bleek de interventie te hebben geleid tot een groter aanbod van biologisch groente en fruit aan de kinderen in een aantal kinderdagverblijven. Hieruit blijkt dat het verhogen van de groente- en fruitconsumptie binnen kinderdagverblijven goed mogelijk is, maar dat blijvende aandacht of structureel beleid nodig is om een duurzaam effect te behalen.

Trefwoorden in Nederlands: Voeding, kinderdagverblijf, voedingsinterventie, groente, fruit, biologische groenten, biologisch fruit, implementatie, fruitconsumptie, groenteconsumptie, gezonde voeding
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

For an optimal growth, development and long-term health, it is important that children eat enough fruits and vegetables. However, most children do not eat enough fruit and vegetables. There is little research on increasing fruit and vegetable consumption of children in day care centres. Therefore, the aim of this project was to develop and implement a nutritional approach to increase the consumption of (organic) fruits and vegetables among children in day care centres.

"

This study was conducted in seven day care centres of two larger day care organizations in Rotterdam and Amsterdam. Through literature review and together with the day care centres different interventions were developed to increase fruit and vegetable consumption among the children. The results of the study showed that there are different ways in which fruit and vegetable consumption of children in day care centres might be raised, including increasing availability of fruit and vegetables, stimulating children in different ways to taste fruit and vegetables, and letting the caretakers provide the right example and talk enthusiastically about fruit and vegetables. Subsequently, these interventions were implemented in a period of four months. These interventions proved to be generally feasible for the caretakers to implement and were well appreciated by the caretakers, children and their parents. Besides, they were found to have significantly increased children’s fruit and vegetable consumption, both in number of servings as kinds of fruits and vegetables. However, this increase in fruit and vegetable consumption diminished after several months. Finally, the interventions were found to have increased the provision of organic fruit and vegetables to the children at day care centres.

"

This study mainly focussed on gaining insight in the feasibility of increasing children’s fruit and vegetable consumption in the daily practice of day care centres. More research is needed in order to determine the effectiveness of one or the combination of the investigated approaches to increases children fruit and vegetable consumption in day care centres.

Keywords in English: nutrition, day care centres, nutritional intervention, vegetables, fruit, organic, implementation, fruit consumption, vegetable consumption, healthy nutrition