Verspreidingsroutes van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in krachtvoer op melkveebedrijven en de mogelijke effecten hiervan op het voedselaanbod voor weidevogels

Een verkenning van de route en geïdentificeerde kennislacunes op basis van literatuur en expertconsultatie

Martine Bruinenberg, Jeroen Pijlman, Maaike van Agtmaal, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Verspreidingsroutes van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in krachtvoer op melkveebedrijven en de mogelijke effecten hiervan op het voedselaanbod voor weidevogels: Een verkenning van de route en geïdentificeerde kennislacunes op basis van literatuur en expertconsultatie. 2021-031LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 89
Type: Rapport
Download (pdf, 2.36 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport is het resultaat van een opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, naar aanleiding van een aangenomen motie om onafhankelijk empirisch onderzoek te doen naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen in mest, bodem en voer, en de effecten hiervan op insecten als voedsel voor weidevogels. Daarop heeft het ministerie van LNV het Louis Bolk Instituut gevraagd om aan de hand van een verkenning van de wetenschappelijke literatuur te inventariseren of er sprake is van kennislacunes. Informatie omtrent de verspreidingsrouten van gewasbeschermingsmiddelen, de eventuele kennislacunes in relatie tot deze routes en de effecten op insecten en weidevogels zijn bij elkaar gebracht in dit rapport.

Trefwoorden in Nederlands: gewasbeschermingsmiddelen, mest, bodem, weidevogels, insecten, verspreidingsrouten