Voederbomen in de landbouw

Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik

Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2014. Voederbomen in de landbouw: Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik. 2014-029 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Brochure
Download (pdf, 1.77 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2014-029 LbD
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is onderdeel van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik. Doel van het project (2011-2014) was om via voorbeelden in de praktijk, de inpasbaarheid van (voeder)bomen in de landbouw te testen en de resultaten breed te communiceren. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk om bomen op een vernieuwende manier te integreren op een modern landbouwbedrijf. In hoofdstuk 2 van deze brochure wordt ingegaan op het WAAROM van bomen op het landbouwbedrijf. Hoofdstuk 3 beschrijft het HOE van bomen op het landbouwbedrijf.

Trefwoorden in Nederlands: bomen, struiken, voederbomen, Multifunctioneel Landgebruik, plattelandsontwikkeling, teelt, voederwaarde, mechanisatie en verwerking, energieopwekking, regelgeving, milieu, landschap, biodiversiteit, agroforestry, voedselbos
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This leaflet is a product of the farmers' network on "Fodder Trees and Multifunctional Land Use". The aim of this project (2011-2014) was to explore and examine the use of (fodder) trees in agricultural practice, and to communicate the results to a wide audience. This leaflet provides practical advice and innovative methods to integrate trees in modern farming systems. Chapter 2 focuses on WHY trees are useful, while Chapter 3 describes HOW trees can be integrated into farming systems.

Keywords in English: trees, shrubs, fodder trees, multifunctional land use, rural development, production, feed value, mechanisation, processing, energy generation, government regulations, environment, landscape, biodiversity, agroforestry, food forest