Voedseleducatie binnen de buitenschoolse opvang: de 'Gezonde Smikkelweek' van Spoony

Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels. 2021. Voedseleducatie binnen de buitenschoolse opvang: de 'Gezonde Smikkelweek' van Spoony. 2021-037 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 22
Type: Rapport
Download (pdf, 0.72 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Medio juli 2021 heeft Spoony samen met Jong Leren Eten Noord-Holland, Van Kekem Fruit en ProeVkantoor de Gezonde Smikkelweek georganiseerd. Tijdens de zomervakantie ontvingen 120 BSO-locaties een krat met drie kook-, ontdek- en eetactiviteiten die pedagogische samen met de kinderen konden uitvoeren en voor de kinderen een kook- en speelpakket voor thuis. Naar aanleiding van dit initiatief bij medewerkers van de BSO’s en ouders middels digitale vragenlijsten nagegaan hoe zij de Gezonde Smikkelweek hebben ervaren en in hoeverre zij in het algemeen de BSO een geschikte plek is voor het bieden van voedseleducatie.

De resultaten uit de vragenlijsten laten zien dat het deelnemen aan de Gezonde Smikkelweek door zowel de BSO-medewerkers als de ouders als positief is ervaren. De kinderen, voornamelijk tussen de 4 en 6 jaar oud, vonden het volgens de BSO-medewerkers leuk om met het koken, snijden en mengen aan de slag te gaan. Van de BSO-medewerkers ervaarde 84% dat de kinderen nieuwe groentes geproefd en ontdekt hadden. Ook scoorden de BSO-medewerkers het eetplezier van de kinderen bij het eten van groente na de Smikkelweek hoger dan voor de Smikkelweek. De BSO-medewerkers gaven aan dat de activiteiten van de Smikkelweek, waarbij het proeven en ontdekken van groenten centraal staan, past bij de visie van hun BSO-locatie en aansluit bij hun voedsel- en activiteitenaanbod. Van de medewerkers gaf 93% aan de BSO een geschikte locatie te vinden voor voedseleducatie en na afloop gaf 93% aan meer willen doen met groenten of voedseleducatie in het algemeen. Ook de meerderheid van de ouders was positief: 86% van hen vond het goed dat de Smikkelweek op de BSO van hun kind had plaatsgevonden. Daarnaast gaf 94% van hen aan het fijn te vinden dat de BSO het eten van groente stimuleert en gaf 87% van hen aan te willen dat de BSO doorgaat met extra aandacht te schenken aan gezonde voeding.

Rekening houdend met dat dit een evaluatie van een pilot was, met vooral een beperkte respons onder mogelijk de meest enthousiaste ouders, laten de resultaten van dit onderzoek zien dat de Gezonde Smikkelweek positief is ontvangen door de BSO-medewerkers en kinderen spelenderwijs heeft aangezet tot het proeven en ontdekken van groente. Ook geven de resultaten in het algemeen aan dat de BSO een geschikte omgeving lijkt voor voedseleducatie. Zowel de Smikkelweek als andere ervaringsgerichte vormen van voedseleducatie lijken kansrijk om kinderen via de BSO spelenderwijs gezond en duurzaam voedsel zoals groente te leren ontdekken, te proeven en samen te eten. 

Trefwoorden in Nederlands: Gezonde Smikkelweek, buitenschoolse opvang, BSO, voeding, groente, voedselaanbod, voedseleducatie