Volvelds woelen verdicht grasland op zand

Betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere grasopbrengst

H. de Boer, Bert Philipsen, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Volvelds woelen verdicht grasland op zand: Betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere grasopbrengst. V-focus. Juni 2016.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.47 MB)
Taal/language: Anders
Abstract / summary in English:

Verdichting van de bodem kan de grasopbrengst en -kwaliteit verminderen door negatieve effecten op de beworteling en de activiteit van het bodemleven. Bij minder en meer oppervlakkige beworteling spoelen nutriënten zoals stikstof (N) al snel tot beneden de wortelzone, waardoor hun benutting laag is. Ook kan de droogtegevoeligheid van grasland toenemen, waardoor de opbrengst daalt, de botanische samenstelling verslechtert en het grasland eerder vernieuwd moet worden.

Keywords in English: bodem, stikstof, bodemverdichting, wortelzone, grasland. woelen, volvelds