Woelen van blijvend grasland op een zandgrond

effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst

H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst. Wageningen UR, Livestock Research, Wageningen.
Pagina's / pages: 50
Type: Rapport
Download (pdf, 7.02 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het nut van woelen van blijvend grasland met bodemverdichting is door de jaren heen vaak bediscussieerd in de praktijk, maar tot nu toe nog weinig onderzocht. Met het onderzoek in dit rapport is geprobeerd om de effecten van woelen meer systematisch te onderzoeken, met niet alleen aandacht voor wat er boven de grond gebeurt, maar ook voor wat er onder de grond gebeurt en hoe boven- en ondergrondse effecten elkaar beïnvloeden. Met het onderzoek in dit rapport hopen we een bijdrage te leveren aan een onderbouwde discussie over het nut van het woelen van verdicht grasland.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemverdichting, grasland, woelen, doorzaaien, voorjaar of najaar, bodemstructuur, beworteling, bodemleven, stikstof, grasopbrengsten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The effectiveness of sward-lifting for alleviating soil compaction in permanent grassland has long been a topic of discussion among farmers, but so far little research has been done to investigate this practice. This report describes a systematic study of the effects of sward-lifting, looking at both aboveground and belowground effects and their interactions. With this study we hope to contribute to a well-founded discussion on the usefulness of sward-lifting in compacted grasslands.

Keywords in English: soil compaction, grassland, sward-lifting, reseeding, spring, autumn, fall, soil structure, root systems, soil biota, nitrogen, grass yield