Publicaties

Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 2: Inschatten natuurpotentie kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 3: Gereedschapskist herstelbeheer kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 4: Beoordelen veldsituatie van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 5: Maatwerk voor ontwikkeling kruiden- en faunarijk grasland.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk grasland.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgraslanden (13.01).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 9: Beweiding kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgrasland (N13.01).
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 10: Stagnatie doorbreken door bodembewerkingen, enten of zaaien.
Jeroen Pijlman, W. Honkoop, Roelof Westerhof. 2020. Kennisdocument economisch rendabele bedrijven met toekomst in Kamerik.
Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek. 2023. Methaanafbraak in bodems.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Handout teelt winterlupine.
Dennis T. Heupink, Leen Janmaat. 2023. Bodemconditie zelf bepalen.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Kansen voor winterlupine.
W. Honkoop, Inge Rotteveel, Karel van Houwelingen, Nyncke Hoekstra, Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman. 2023. Extensief melkveebedrijf op veen: keuzedilemma's.
Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Zodenbemesting en scheurvorming.
Nyncke Hoekstra, Jonathan R. De Long, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Differences in grassland sward biodiversity and management regime lead to mixed effects on ecosystem services.
Willemijn J.M. Cuijpers, Dennis T. Heupink. 2023. Meer hommels, betere bonen.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.