Publicaties

Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil properties and grass N yield in drained peat soil.
Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, J. Bloem, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Presumed yield benefit of grassland renewal is offset by loss of soil quality.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman, Youri Egas, Ollie van Hal, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Eindrapportage Veen Voer en Verder II.
Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, L.M. Fuchs, Ron Peters, J. Bloem, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Thalisa Slier, Chris J. Koopmans. 2022. Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden. Integrale analyse over de jaren 2018-2020.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Marianne Hoogmoed, Dennis T. Heupink, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2021. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021.
Evert Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Duurzame pacht in De Margriet.
Nyncke Hoekstra, Martine Bruinenberg, Karel van Houwelingen, G. Holshof. 2022. Adaptief weiden in het veenweidegebied - kurzrasen en roterend standweiden.
René Schepers, Barend Meerkerk, Els van Westrienen, Teus Verhoeff, Onno van Eijk, Aart de Zeeuw, Pedro W.L. Janssen, Sjon de Leeuw, Maaike van Agtmaal, Jeroen Pijlman, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Karel van Houwelingen, Leo Kool, David de Jong, Youri Egas, Jan Voets, Martine Bruinenberg, Monique W.P. Bestman, Ingrid van Dixhoorn, Wim den Hartog, Delian Kool, Ariëtte van Knegsel, Peter de Wit, Cynthia Verwer, Anna Koornneef, Tim van Noord. 2022. De trots van de Krimpenerwaard.
Martine Bruinenberg, Jeroen Pijlman, Maaike van Agtmaal, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Verspreidingsroutes van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in krachtvoer op melkveebedrijven en de mogelijke effecten hiervan op het voedselaanbod voor weidevogels.
Merlijn van den Berg, Merel A. Hondebrink, Dennis T. Heupink. 2022. Combi akkerranden, talud en slootkantenbeheer.
Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink. 2022. Innovatie veenkoloniën.
Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems.
Udo Prins. 2019. Streefbeeld.
Udo Prins. 2022. Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon.
Dennis T. Heupink, Udo Prins. 2022. Bodemmonitoring in het Buijtenland van Rhoon.
Sjef Staps. 2022. Positieve gezondheid en leefomgeving in veedichte gebieden.
Sjef Staps. 2022. Werkmethode invloed leefomgeving op ervaren gezondheid.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Carmen Versteeg, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Pedro W.L. Janssen, Joachim G.C. Deru, Martine Bruinenberg, Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Diederik Sleurink, Pietjan de Jong, Teus Verhoeff, Barend Meerkerk, Rene Schepens, Frank Lenssinck. 2022. Winst & Weidevogels.
Peter Keijzer, Edith T. Lammerts van Bueren, Christel Engelen, R. C. B. Hutten. 2021. Breeding Late Blight Resistant Potatoes for Organic Farming—a Collaborative Model of Participatory Plant Breeding: the Bioimpuls Project.
Cecile de Klein, Saman Bowatte, Priscila Simon, Jacobo Arango, Laura Cardenas, David Chadwick, Jeroen Pijlman, Robert Rees, Karl Richards, Guntur Subbarao, David Whitehead. 2022. Accelerating the development of biological nitrification inhibition as a viable nitrous oxide mitigation strategy in grazed livestock systems.