Integrative medicine & Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Preventie en zelfmanagement worden steeds belangrijker voor de volksgezondheid. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt, in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, overheden, bedrijven, patiënten en bewoners, hoe de gezondheid van mensen behouden of verbeterd kan worden en brengt dit in de praktijk door het opzetten van evaluatietrajecten en het begeleiden van implementatie. 

Onze bevolking wordt steeds ouder, heeft meer zorg nodig en wordt steeds mondiger. Patiënten zoeken steeds vaker informatie over en toegang tot complementaire zorg. Uit onze onderzoekservaringen blijkt dat mensen veel zelf kunnen doen voor hun eigen optimale gezondheid en kwaliteit van leven. Hen hiertoe aanzetten en uitrusten is een belangrijke opdracht van de gezondheidszorg geworden, ook om de stijgende kosten te compenseren. Integrative Medicine draagt hieraan bij. Wij onderzoeken de effectiviteit van complementaire zorg als versterking van de huidige reguliere zorg: integrale zorg en gezondheid dus. Daarom is het Louis Bolk Instituut één van de partners van het  Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). 

Positieve Gezondheid en leefomgeving

Integrative Medicine sluit naadloos aan op het concept Positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet langer gedefinieerd als de afwezigheid van ziekte, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich aan te passen en zelfregie te voeren over hun welbevinden. 

Ons onderzoek en advies richt zich daarom ook op een gezonde fysieke en sociale leefomgeving in steden en in het buitengebied. Andere kennisonderdelen van het instituut, bijvoorbeeld biodiversiteit binnen landbouw en natuur, sluiten hier goed op aan en maken dat het Louis Bolk Instituut vanuit een systeembenadering kan bijdragen aan een betere leefomgeving in de breedste zin van het woord.

Meer informatie en contact

Integratieve Medicine of Positieve gezondheid onderzoeken of implementeren? Neem dan contact op met Herman van Wietmarschen